Kysymyksiä ja vastauksia

Klikkaamalla kysymystä saat vastauksen.

Millä perusteella tekemäni työn kuluja korvataan?

Työstä riippuen, sen tekemiseen ja toteuttamiseen liittyy monenlaisia kuluja. Tarvikkeet, työssä käytetyt välineet ja tapauskohtaisesti myös markkinointikulut voivat olla korvattavia kuluja, jotka otetaan huomioon palkkaa maksettaessa. Ellei kuluja huomioida, on asiakkaalta laskutettava summa kokonaisuudessaan palkanmaksun perusteena. Tässä tapauksessa työhön mahdollisesti sisällytettyjen kulujen osuudesta pitää maksaa palkan sivukulut ja verot, joka pienentää sinulle käteen jäävää osuutta.

Kulujen osuus erotetaan asiakkaan maksamasta summasta ennen palkanlaskentaa, jolloin se korvataan sinulle kokonaisuudessaan. Jäljelle jäävä loppusumma on työn osuus, josta palkanmaksuun liittyvät sivukulut vähennetään. Korvatut kulut eivät ole verotettavaa tuloa, eivät palkkaa eivätkä palkan yhteydessä maksettavia verottomia korvauksia, joten ne eivät näy palkkatodistuksessa tai verottajalle toimitettavissa palkkailmoituksissa.

Kuittien päiväykset

Miten pitkältä ajalta kulukuitteja voi liittää laskutukseen?

Kirjanpidollisistä syistä kuluja voidaan korvata kuiteista, joiden päiväys on enintään kaksi kuukautta vanha palkanmaksupäivästä lukien. Jos sinulla on säännöllistä laskutusta, ei pulmaa aiheudu. Tällöin tulevien töiden kuluja on mahdollista vähentää laskutusvaiheessa olevien töiden kanssa samanaikaisesti.

Kun aloitat toiminnan kauttamme, kahden kuukauden kuittikäytäntö voi aluksi haitata toimintaa tältä osin. Samoin mikäli laskutamme puolestasi harvemmin kuin joka toinen kuukausi.

Kuinka paljon kuluja voidaan korvata?

Kulujen korvaamiselle ei ole ennalta asetettuja ylärajoja. Periaate on kuitenkin, että tehdystä työstä on kulujen korvaamisen lisäksi jäätävä minimissään työehtosopimuksen määrittelemä minimipalkka. Tietyissä tapauksissa sääntö rajoittaakin sekä korvattavien kulujen että verovapaitten kulukorvausten maksamista.

Kuittien toimitus

Kirjanpitolain määräysten mukaisesti tarvitsemme kulukuitit alkuperäisinä. Skannattu tai kopioitu kuitti ei siis käy.

Toimita alkuperäiset kuitit meille kirjekuoressa osoitteeseen:

Suomen e-tunnus Oy
Tunnus 5020461
00003 VASTAUSLÄHETYS

Postimerkkiä et tarvitse, sillä E-tunnus maksaa postimaksun.

Kun toimitat kuitteja, muista liittää oheen myös omat lähettäjätietosi, että osaamme kohdistaa kuitit juuri sinun laskutukseesi.

Suosittelemme myös että otat itsellesi kuiteista kopiot, vaikkapa kännykkäkameralla.

Liity joukkoon E-tunnus laskuttaa puolestasi
 Previous

”Toimimme nopeasti muuttavalla toimialalla, jossa työvoiman kausivaihtelut on haastavia. Palvelun kautta saamme kätevästi pätevää henkilöstöä.”

”Pitkän työuran jälkeen yrittäjäksi ryhtyminen kaikkine kiemuroineen ei tuntunut hyvältä. E-tunnus ratkaisi asian uskomattoman yksinkertaisella tavalla.”

”Teen sivutoimista työtä muutamana iltana viikossa, joka ei olisi mahdollista ilman virallista laskua, jonka E-tunnus hoitaa puolestani.”

 Next